Sněmovna projednává zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

3. 3. 2016

Poslanecká sněmovna projednala ve středu 2. března 2016 v prvním čtení novelu zákona o daních z příjmů, jejíž součástí je i úprava daňového zvýhodnění na vyživované děti.

V souladu s Programovým prohlášením vlády se navrhuje již pro rok 2016 další zvýšení daňového zvýhodnění, a to na druhé dítě o 300 Kč měsíčně (3 600 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 600 Kč měsíčně (7 200 Kč ročně) oproti daňovému zvýhodnění na jedno dítě, které bylo uplatňováno do konce roku 2014.
 Daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 13 404 Kč ročně se v roce 2016 nezmění, roční zvýhodnění na druhé dítě se ze stávajících 15 804 Kč ročně zvýší na 17 004 Kč, třetí a každé další dítě se ročně zvýhodní částkou 20 604 Kč oproti dosavadním 17 004 Kč.
 Další zvýšení částek daňového zvýhodnění na vyživované dítě má být provedeno pro rok 2017 v rámci přípravy dalších legislativních návrhů. V roce 2017 se předpokládá zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě ze 17 004 Kč na 19 404 Kč a na třetí a další dítě z 20 604 Kč na 24 204 Kč.
 Ke zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované druhé, třetí a každé další dítě dochází na základě Koaliční smlouvy uzavřené vládními stranami a Programového prohlášení vlády.
 Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti a může ho uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.
 Slevu na dani z titulu daňového zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit až do výše vypočtené daňové povinnosti, je-li však nárok poplatníka na daňové zvýhodnění za příslušné zdaňovací období vyšší než vypočtená daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem, který může být uplatněn do výše 60 300 Kč ročně. Daňový bonus však může uplatnit pouze ekonomicky aktivní poplatník jehož příjem ze závislé činnost nebo z podnikání dosáhne alespoň šestinásobku minimální mzdy.
 Protože navrhované zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti má podporu většiny poslanců, lze předpokládat, že bude v této podobě přijato.

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce