Školkovné - daňová leva za umístění dítěte - se v roce 2018 zvýší

Děti, školka.jpg

Nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout za práci svému zaměstnanci, minimální mzda, se podle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2018 zvyšuje. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin se z měsíčního limitu 11 000 korun stanoveného pro rok 2017 v příštím roce zvýší na 12 200 korun. Minimální mzda by měla zaměstnancům zajistit pokrytí základních životních potřeb, aniž by byli závislí na poskytování sociálních dávek chránících před hmotnou nouzí.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní daňovou slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Zákon o dani z příjmů stanoví, že za každé vyživované dítě lze uplatnit ve zdaňovacím období slevu maximálně do výše minimální mzdy. V roce 2018 tak bude možné uplatnit roční daňovou slevu ve výši 12 200 Kč oproti současným 11 000 Kč uplatnitelným v letošním roce.

Pravidelně vyplácené důchody jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob do výše 36násobku minimální mzdy, takže v roce 2018 budou osvobozeny roční důchody do výše 439 200 Kč.

Změnou výše  minimální mzdy budou dotčeni i poplatníci uplatňující nárok na daňový bonus. V roce 2018 jim bude vyplacen pouze tehdy, jestliže úhrn  jejich ročních příjmů ze závislé činnosti a z podnikání nebude nižší než 73 200 Kč, což je  šestinásobek minimální mzdy. 

                                                                      

 Ing. Vladimír Opatrný

 daňový poradce