Skleněné městečko 2015 - pozvánka do Železného Brodu

10. 9. 2015

Ve dnech 19.–20. září 2015 proběhne již 9. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je SKLÁŘSTVÍ železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí. Akce představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla. Zvána je nejširší veřejnost.

Více informací a podrobný program naleznete na webových stránkách akce: www.sklenenemestecko.cz.