Situace na polsko – české státní hranici, aktualizace k 09.04.2020, 14:15 hodin.

topdown-4405895_1280.jpg
Závazné podmínky pro pohyb směrem z a do České republiky, vyhlášené českou vládou:
https://www.mvcr.cz/clanek/upravujeme-rezim-na-hranicich-po-velikonocich-se-mj-rozsiri-moznosti-vycestovat-do-zahranici.aspx
Česká republika srovnala podmínky překročení na všech svých hranicích, tedy s Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem.
 
Závazné podmínky pro pohyb směrem z a do Polské republiky, vyhlášené polskou vládou:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia?fbclid=IwAR1AqandQMUVIG97bzMI3rZV3_Rhz-46xqqogyYlsgTOwKjqh15EnYHrZps
případně:
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1468316,nowe-obostrzenia-wielkanoc-swieta-zmiany-egzamin-osmoklasisty-matura.html
Vláda PR prodloužila nouzový stav na hranicích do 03.05.2020, pokud nebude dále prodloužen.
 
Překlad důležité pasáže z oznámení vlády PR.
Zdroj: GazetaPrawna.pl
09.04.2020, 13:00; Aktualizace: 09.04.2020, 14:15
 
Żródło: GazetaPrawna.pl
09.04.2020, 13:00; Aktualizacja: 09.04.2020, 14:15
 
Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
- zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę)
- obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.
 
Do neděle 3. května je nadále závazné:
-         Uzavření hranic (nárok na přechod polské hranice mají nadále m.j. občané Polské republiky, cizinci, kteří jsou manželi nebo dětmi občany Polské republiky, osoby s právem trvalého nebo přechodného pobytu na území Polské republiky, případně s pracovním povolením).
-         Pro osoby překračující polskou hranici je závazná karanténa. 
Zdroj: KHK KHK