Šibeniční jednodenní lhůta pro povinné hlášení personálních změn ve firmách je i díky Komoře snad už minulostí

board-761586_1280.jpg

1.6.2020, HK ČR_Díky iniciativě Hospodářské komory a dalších podnikatelských svazů Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh, který vrací původní osmidenní lhůtu, během které musí zaměstnavatelé hlásit personální změny ve firmě České správě sociálního zabezpečení. Návrh přednesla poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Podle nedávno uzákoněného návrhu téže poslankyně za KSČM se totiž tato lhůta od 1. září zkracuje na jediný pracovní den, a to navíc pod hrozbou sankce ve výši 20 tis. Kč.

Ke schválení absurdního opatření z pera ministerstva práce a sociálních věcí, které výrazně zkrátilo dobu pro nahlášení personálních změn ve firmách, došlo při sněmovním projednávání návrhu zákona snižujícího penále při opožděných úhradách sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem.

Reprezentanti podnikatelů upozorňovali na nesmyslnost tohoto bez jakékoliv diskuse přijatého ustanovení. Lhůta jednoho pracovního dne je zcela bezprecedentní a ve veřejnoprávních předpisech se z hlediska plnění povinnosti ze strany podnikatele téměř nevyskytuje. Tento skrytý přílepek nebyl projednán s podnikatelskou veřejností a neprošel celým legislativním procesem. O zásadních souvislostech zkrácení lhůty nebyla zmínka ani v písemném, ani ústním odůvodnění návrhu změny zákona.

Nový návrh, pokud projde Senátem, tak odstraní administrativní hrozbu ještě dříve, než se v praxi začne uplatňovat. Celá záležitost kolem rušení a následného znovuzavedení osmidenní lhůty názorně odhaluje nebezpečí urychleného legislativního procesu, který se stal jedním z charakteristik probíhající pandemie.

Návrh na výrazné krácení lhůt pro zaměstnavatele Komora spolu s dalšími podnikatelskými svazy kritizovala v tiskové zprávě. Více ZDE