Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou

7. 11. 2016

Jednání se uskuteční na Malém Sále v budově Eurocentra Jablonec nad Nisou v pondělí 28. listopadu 2016 od 17h (prezence od 16:45h).

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou. Vaše účast přispěje ke kvalitní, věcné diskusi. Účast je možné potvrzovat na adrese info@ohkjablonec.cz.

Na programu jednání nejvyššího orgánu Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou je zejména zhodnocení podmínek pro podnikání v České republice a v regionálním měřítku, iniciativy Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou zaměřené na zlepšení podnikatelského prostředí a možnosti jejího dalšího působení.
Protože usilujeme o pravidelné kontakty a spolupráci s institucemi Parlamentu České republiky, přizvali jsme k letošnímu jednání Shromáždění delegátů i poslance a senátory Libereckého kraje a další představitele veřejné správy. Věcně vedená diskuse určitě přispěje k osobnímu poznání, lepší vzájemné informovanosti, porozumění i kvalitnější budoucí spolupráci.

Těšíme se s Vámi na viděnou

Za představenstvo OHK v Jablonci nad Nisou                                                                             
Ing. Vladimír Opatrný
předseda představenstva OHK v Jablonci nad Nisou