Shromáždění delegátů 19.11.2018_tisková zpráva

Tisková zpráva, 20.11.2018

V pondělí 19. listopadu 2018 se na Malém sále jabloneckého Eurocentra konalo jednání nejvyššího orgánu podnikatelské samosprávy Jablonecka - Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou (dále jen OHK). Z celkem 133 členů OHK se jednání zúčastnilo 45 členů a hosté. Předseda OHK Ing. Vladimír Opatrný posoudil kvalitu a přiměřenost podmínek, za kterých podnikáme, navrhl možná řešení závažných problémů podnikatelského prostředí a vyhodnotil kondici Hospodářské komory. 

Vedení OHK prezentovalo zprávu o činnosti za uplynulé období. Připomnělo akce OHK: semináře, mezinárodní kooperační fóra, veletrhy, prodejní výstavy regionálních produktů, podporu místních tradičních firem, publikační činnost, poradenskou a legislativní podporu, mezinárodní spolupráci, podporu exportu, počet vystavených certifikátů o původu zboží a karnetů ATA, prezentovalo činnost kontaktního místa česko-polské a česko-saské hospodářské spolupráce, kontaktního místa CZECHPoint při OHK, podporu odborného školství, ad. 

Představenstvo OHK při příležitosti shromáždění ocenilo firmy i jednotlivce za jejich mimořádné výsledky a přínos v oblasti podnikání. Ocenění od předsedy představenstva OHK Ing. Vladimíra Opatrného a ředitele úřadu OHK Ing. Oskara Mužíčka převzali: 

ABEGU, a.s., za vynikající výsledky a přínos v oblasti podnikání a inovací
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnost, za vynikající výsledky a přínos v oblasti podnikání v cestovním ruchu
Jaroslav Hlubůček, za dlouhodobé aktivní podnikání a práci v podnikatelské samosprávě
Manfred Lindner, za celoživotní přínos v oblasti podnikání v oboru tradičních řemesel
Petr Poborský, za dlouhodobé aktivní podnikání a práci v podnikatelské samosprávě
Petr Svoboda, za dlouhodobé aktivní podnikání a práci v podnikatelské samosprávě
TENEO 3000 s.r.o., za vynikající výsledky a přínos v oblasti podnikání a inovací

Letošní jednání bylo volební, delegáti si na následující tříleté funkční období zvolili nové představenstvo a dozorčí radu. Novým předsedou představenstva se stal Ing. Martin Bauer, jednatel členské firmy SUNDISK s.r.o., který ve funkci nahradí Ing. Vladimíra Opatrného, který stál v čele Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou 9 let (v letech 2010-2018, předsedou představenstva byl členy OHK v Jablonci nad Nisou zvolen 3x). 

Místopředsedkyněmi byly zvoleny Zuzana Slámová a Ing. Iva Linderová. 

Zvolení členové představenstva:
Buriánek Vladimír, PhDr.
Faistaver Zdeněk
Gaal Roman, Ing.
Kracík Ivan, Ing.
Louda Petr
Malach Jiří
Opatrný Vladimír, Ing.
Sobotka Karel
Svoboda Petr
Šefraná Romana, Ing.
Šída Jaroslav, Mgr.
Špringlová Irena, Mgr.
Taranda Petr, Bc., Mgr.
Weber Roman, Ing.
Žďárská Vladimíra, Ing.

Dozorčí rada OHK pro následující období zůstává ve složení: předseda DR: Ing. Zdeněk Šibrava, členka DR: Eva Horčičková, členka DR: Radka Purmová 

Ustavující jednání nového vedení OHK, představenstva a dozorčí rady, se bude konat v pondělí 26. 11. 2018 od 16:30h v úřadu OHK.

TISKOVÁ ZPRÁVA ke stažení