Šetření HK ČR: Komora nám v době krize pomohla nejvíce, tvrdí podnikatelé

protective-masks-5090520_1280.jpg

16.07.2020, HK ČR_Největší podíl respondentů (44 %) v posledním šetření Hospodářské komory uvedl, že během koronavirové krize jim byla nejvíce nápomocna svými službami Hospodářská komora. Velmi zajímavé je zjištění, že toto hodnocení se v podstatě neliší v závislosti na velikosti firmy nebo oboru podnikání. Je to mimo jiné znamení toho, jak mimořádně nepřehledná a chaotická byla komunikace vlády během mimořádných opatření. Podnikatelé i proto ocenili především informační podporu Komory, a to formou denního direct mailingu, zvláštního prostoru na webových stránkách včetně chatbota nebo prostřednictvím speciální poradny ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi.

Z výsledků vyplynulo, že podnikatelům mimořádný stav pomohli překonat ve velké míře vlastní zákazníci a občané – více než třetina, konkrétně 36 % respondentů zvolilo tuto odpověď. Především menším podnikatelům a firmám podnikajícím ve službách a ve stavebnictví pomohlo, že část zákazníků zachovala jejich firmám přízeň, i přes složitou situaci nezrušila své zakázky, přesunuli své nákupy online nebo využili předprodejů a dalších variant pomoci. Vedle zákazníků sehráli pozitivní roli i občané převážně zodpovědným chováním nebo např. výrobou a dodáváním ochranných prostředků.

Téměř čtvrtina respondentů (23 %) uvedla, že jim hlavní „pomocnou rukou“ byly ostatní firmy – např. dodavatelé, kteří posečkali se splácením dodávek, příp. vyšli vstříc se storny atd. Pětina respondentů (21 %) pochválila vládu, resp. Parlament ČR či obecně politiky za protikrizová opatření. Tato možnost byla častěji volena zástupci velkých firem a významných zaměstnavatelů a firem ze zpracovatelského průmyslu, který je pro českou ekonomiku zásadní.

Role úředníků na ministerstvech a dalších úřadech byla hodnocena jako podobně užitečná jako přístup bank či pojišťoven (17 %, resp. 16 %). Přístup úřadů pomohl především mikro firmám, zatímco banky zase těm velkým. Jen každému desátému respondentovi výrazně pomohli politici na regionální úrovni, mezi firmami s více než 250 zaměstnanci si ale přístup krajů či obcí pochvaluje 22 % respondentů.

Přes setrvalý apel Hospodářské komory bohužel pronajímatelé nevycházeli nájemcům vstříc tak často, jak očekávali. Jen 9 % firem si přístup pronajímatelů chválí, přičemž se to týká především těch nejmenších firem a nejpostiženějších oborů, tedy cestovního ruchu a restauračních služeb. Je zde tedy značný prostor pro uplatnění programu COVID – nájemné.

V rámci otevřené odpovědi podnikatelé často zmiňovali, že v koronavirové krizi si pomohli především sami, důležitá pro ně byla i podpora rodin nebo vlastních zaměstnanců. Firmy z nejpostiženějších odvětví často zdůrazňovaly podporu ze strany Asociace hotelů a restaurací. Nebyla opomenuta i důležitá role krajských hygienických stanic.