Setkání Vladimíra Dlouhého s Helenou Válkovou

30. 6. 2014

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý se v pátek 27. června 2014 setkal s ministryní spravedlnosti ČR (MSp ČR) Helenou Válkovou.

HK ČR již v minulých dnech upozornila MSp ČR na nebezpečí, které pro podnikatelský sektor vyplývá z požadavku, aby obchodní korporace přizpůsobily své základní dokumenty nové právní úpravě do 30. 6. 2014. Ministryně Válková uvedla, že si je vědoma obav spojených s tak krátkým termínem a informovala o jednání s předsedy krajských a vyšších soudů, kde se právě o těchto dopadech nové legislativy hovořilo. Představitelé HK ČR byli ministryní Válkovou ubezpečeni, že ve světle těchto jednání nepředpokládá, že by v nejbližších měsících byla rejstříkovými soudy v takových případech využívána možnost uplatnění sankcí vůči obchodním korporacím. Pokud by se tak stalo, HK ČR je připravena využít své komorové sítě k identifikaci případných problémů a MSp ČR přislíbilo pomoc při jejich řešení.
Z výše uvedených důvodů HK ČR zřídila speciální email zok@komora.cz, na který můžete zasílat informace o vašich zkušenostech a případných problémech při aplikaci Zákona o obchodních korporacích, a to především v případech, pokud by soudy bezodkladně přistoupily k uplatňovaní sankcí vyplývajících ze zákona.
Takto získané podněty bude HK ČR na základě dohody předávat MSp ČR s žádostí o řešení v souladu se závěry jednání prezidenta Dlouhého a ministryně Válkové.

Zdroj: Lenka Vodná, tisková mluvčí HK ČR