Setkání a seminář s velvyslancem Kanady v ČR

28. 1. 2016

Velvyslanectví Kanady v čele s panem velvyslancem Otto Jelinkem plánuje dne 19. února 2016 návštěvu Libereckého kraje. Při této příležitosti by ambasáda velmi ráda navázala kontakt s Krajskou hospodářskou komorou Liberec a místními firmami.

Pan velvyslanec má zájem informovat členy komory a podnikatele o možnostech obchodní spolupráce s Kanadou a to především v souvislosti s dohodou o volném obchodu - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA), kterou v roce 2013 uzavřela Kanada s Evropskou unií.
Součástí návštěvy bude seminář, který spolupořádají Velvyslanectví Kanady, MPO, KHK Liberec a LK, a který se uskuteční

19.2.2016 od 12,00 do 14,30 hodin v multimediálním sále č. 1+3, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2A, 461 80 Liberec 2 (vchod C).

S přednáškou vystoupí mj. pan velvyslanec a účastníky čekají konzultace s pracovníky obchodního oddělení ambasády.
Kompletní program naleznete v přiložené pozvánce.

Uzávěrka přihlášek je 12.2.2016.
Potvrzení účasti - registrace na e-mailu: info@ohkjablonec.cz.
Kontaktní osoba:  Ing. Oskar Mužíček: 721 114 344, 483 346 000

Akce je bezplatná.