Seminář o Madridském systému mezinárodní ochrany ochranných známek

30. 3. 2015

Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) pořádá seminář o Madridském systému mezinárodní ochrany ochranných známek dne 27. 4. 2015 v kongresovém sále úřadu.

Seminář bude v anglickém jazyce, je zajištěno simultánní tlumočení. Pro účastníky je zajištěno občerstvení a oběd.
 
Účast na semináři je bezplatná.
 
Na seminář navazuje workshop k praktickým otázkám udržování mezinárodní ochrany ochranných známek a řízení před Mezinárodním úřadem dne 28. 4. 2015 rovněž v kongresovém sále úřadu. Workshop je určen pro zájemce, kteří již mají zkušenosti s mezinárodní ochrannou ochranných známek a během přednášky se seznámí s praktickými úkony spojenými se změnami, úpravami a převody práv vyplývajících z registrace mezinárodní ochranné známky. Workshop bude probíhat pouze v anglickém jazyce bez tlumočení.
 
Přihlášku zašlete Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu, paní Mgr. Žanetě Hanzalové, telefon: 220 383 110, e-mail: zhanzalova@upv.cz. U přihlášky uveďte, zda se zúčastníte semináře i workshopu, nebo pouze jedné z těchto akcí.

Bližší informace naleznete na webové stránce http://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/wipo2704.html.
S ohledem na to, že seminář je organizován v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny, na webu je zveřejněna také informace v angličtině
http://upv.cz/en/ipo/current-news/actual/2704_wipo_seminar.html.