Seminář: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017, změny v dani z příjmů FO 2017, 2018

opa-na-web_galerie-980.jpg

Svaz účetních Jablonec nad Nisou, spolek
Zve na seminář na odborné téma
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017, změny v dani z příjmů FO 2017,2018

Termín: 30. ledna 2018 - od 9,00 (prezence od 8,30 hod)
Místo konání: velká zasedací místnost Magistrátu Jablonec nad Nisou
Přednášející: Ing.Vladimír Opatrný – daňový poradce,
Program :
- možnosti optimalizace výše daně z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 2017,
- vedení a uzavření daňové evidence,
- změny výdajových paušálů v roce 2017, 2018, výhodnost daňových paušálů po provedených změnách, změna režimu uplatnění výdajů pro daňové účely, přechod z výdajového paušálu na daňovou evidenci a naopak v daňovém přiznání 2017,
- využití paušální daně, nový pokyn GFŘ D-33 ke stanovení daně paušální částkou, vazba na systém EET, nález Ústavního soudu,
- oznamování osvobozených příjmů v termínech pro podání daňových přiznání,
- daňové dopady zvýšení minimální mzdy,
- změny daňového zvýhodnění na vyživované dítě od 1. 7. 2017,
- regulace daňově účinných příjmů a výdajů,
- změny v posuzování příjmů ze samostatné činnosti (podnikání), solidární zvýšení daně apod.,
- specifické daňové případy: daňová účinnost výdajů na opravy, technické zhodnocení, evidence zásob, hmotného majetku, způsoby jeho vyřazování v daňových souvislostech, pohledávky v daňové evidenci, krádeže, manka, škody, pojistné náhrady, paušální výdaje na dopravu, motivační příspěvek atd.,
- odpovědi na dotazy účastníků semináře

Seminář poskytne praktické informace k sestavení přiznání k DPFO za zdaňovací období 2017, k možnostem daňové optimalizace a k aktuálním daňovým změnám.
Účastníci semináře obdrží k tématu semináře písemný materiál.
Účastnický poplatek : - pro členy SÚ a OHK 600,- Kč, 900,- Kč ostatní.

Přihlášení: sekretariát@su-jablonec.cz