Seminář: Aktuality - Změny daňových zákonů a účetních předpisů 2016, 2017 a další předpokládané změny do roku 2018

1. 11. 2016

Pořádá SVAZ ÚČETNÍCH Jablonec nad Nisou, spolek ve čtvrtek 3. listopadu 2016.

Termín: 3. listopadu 2016  -  od 9,00 (prezence od 8,30 hod)
Místo konání: zasedací místnost č. 2 - velký sál Městského úřadu, Jablonec nad Nisou
Přednášející: Ing. Vladimír Opatrný - daňový poradce,
Program semináře :
- novela účetní vyhlášky pro podnikatele, zásadní změny účtování zásob vlastní výroby, darů, změny oceňování majetku atd od 1.1.2016, účetní rozvrh a souvztažnosti
- novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
- elektronická podání od roku 2016
- zvýšení minimální a průměrné mzdy na limity v zákonu o daních z příjmů (osvobození důchodů, uplatnění  daňového bonusu, slevy na umístění dítěte, solidárního zvýšení daně atd.)
- rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 2. 2016
- zákon o elektronické evidenci tržeb, aktuální situace, požadavky a nároky při zavádění elektronické evidence tržeb od 1. 12. 2016
- novely zákona o dani z přidané hodnoty
- oznamování příjmů osvobozených od daně, možnost prominutí sankcí
- novely zákona o daních z příjmů v roce 2016 a 2017
- žádosti o promíjení příslušenství daně, náležitosti a jejich posuzování
- zákon o prokazování původu majetku
- nález ústavního soudu z 28. 6. 2016 - diskriminaci u daňového osvobození důchodů, atd.
Účastníci semináře obdrží k tématu semináře zpracovaný písemný materiál.
Účastnický poplatek : pro členy OHK a SÚ  -  500,- Kč (ostatní 800,-)

                                                            
 
Přihlášky zasílejte na adresu sekretariát@su-jablonec.cz.
                                                                                                                     Svaz účetních Jablonec nad Nisou, spolek
                                                                                                                     Eva Horčičková v.r.