Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti od ledna a dubna 2015

17. 2. 2015

Novela zákona o DPH (zákon č. 360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Podrobnější vymezení těchto komodit je obsaženo v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze dne 22. prosince 2014 (ve znění sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby, publikované v částce 3 Sbírky zákonů 2015).
Režim přenesení daňové povinnosti zůstává od 1. ledna 2015 zachován pro dosavadní položky a to včetně převodů emisních povolenek. S účinností od 1. dubna 2015 bude dále uplatněn při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně takovéhoto zboží překračuje částku 100 tis. Kč. Vybrané zboží je vymezeno v § 3 nařízení vlády a jedná se zejména o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. S účinností od 1. září 2015 se režim přenesení daňové povinnosti použije také při dodání cukrové řepy.
V této souvislosti dochází v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH na Daňovém portálu ke změně kódů předmětu plnění.
Pro zdaňovací období od 1.1.2015 bude ukončena platnost kódu 2 (povolenky na emise podle § 92d zákona o DPH) a založen nový kód 11 (povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH).
Pro zdaňovací období od 1.4.2015 budou založeny nové kódy podle § 92f zákona o DPH a to tyto:
• 12 -      obiloviny a technické plodiny
• 13 -      kovy
• 14 -      mobilní telefony
• 15 -      integrované obvody
• 16 -      přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
• 17 -      videoherní konzole

Zdroj: Česká daňová správa

Přechod na přenesení povinnosti přiznat DPH na odběratele

Jak se vypořádat s přechodem, se dozvíte v příkladech.

Příklad 1:
K dodání videoherních konzolí se základem daně 200 000 Kč má dojít 5. dubna 2015. Dodavatel požaduje zálohu 20 %. Ta je poskytnuta 25. března 2015. Doplatek je splatný po dodání.
Z přijaté platby před uskutečněním plnění ve výši 40 000 Kč přizná a odvede dodavatel daň v běžném režimu.
Z doplatku ve výši 160 000 Kč dodavatel již DPH neodvádí, daň bude přiznána odběratelem v rámci režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. 
 
Příklad 2:
K dodání videoherních konzolí se základem daně 200 000 Kč má dojít 29. března 2015. Cena je splatná po dodání. Dne 29. března 2015 je vystaven daňový doklad na celou částku, z důvodu potíží u přepravce se zboží podaří doručit až 1. dubna.
Dodavatel již DPH neodvádí, daň z celé dodávky bude přiznána odběratelem v rámci režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. 
 
Příklad 3:
K dodání videoherních konzolí se základem daně 200 000 Kč má dojít 5. května 2015. Dodavatel požaduje zálohu 20 %. Ta je poskytnuta 25. dubna 2015. Doplatek je splatný po dodání.
Dodavatel již DPH neodvádí, daň z celé dodávky bude přiznána odběratelem v rámci režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. Z celé částky 200 000 Kč bude daň přiznána najednou v období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění, tj. za květen.

Zdroj: ČTK