Rozhodčí řízení napomáhá rychle a účinně se domoci práva

10. 10. 2014

Rozhodčí řízení je dnes v České republice plnohodnotnou a uznávanou součástí českého právního systému a podnikatelská veřejnost oceňuje jeho výhody, k nimž patří rychlost, nižší náklady oproti rozhodování u obecných soudů, snadná vymahatelnost práva po téměř celém světě.

Na tom, že arbitrážní řízení je takto vnímáno, má nespornou zásluhu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jeho dlouholeté působení - a to nejen při samotném rozhodování sporů formou rozhodčího řízení, ale také jeho činností v oblasti osvěty a vzdělávání.

V letošním roce si tento soud, který je jediným stálým rozhodčím soudem s obecnou působností v České republice, připomíná 65. výročí od svého vzniku: založen byl již roku 1949 při Československé obchodní komoře, roku 1980 byl pojmenován jako Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a roku 1995 svůj název změnil na dnešní označení.

I když se názvy měnily, stále jde o tentýž soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa.
 
Za dobu své existence rozhodl více než desítky tisíc sporů. Jen v posledních letech každoročně rozhoduje kolem tří tisíc sporů. Jeho autorita je uznávána v celém světě a svoji prestiž budoval již od svého vzniku. To ostatně deklaroval i v padesátých letech, v době, kdy Evropu dělila „železná opona", švýcarský soud, když potvrdil jeho nezávislost a všechny jeho atributy, jimiž se mezinárodní arbitrážní instituce musí vyznačovat.
 
Díky tomu, že tehdejší Československo (a jeho dnešní nástupce Česká republika) patří k prvním signatářům Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, která byla podepsána v červnu 1958 v New Yorku, jsou rozhodčí nálezy vydané Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR vymahatelné ve všech zemích, které tuto úmluvu podepsaly, tedy téměř po celém světě.
 
Předností je rychlost rozhodování...
 
K největším a snad nejvíce oceňovaným přednostem rozhodčího řízení patří jeho rychlost a s ní také spojené nižší náklady. To, že tato přednost přináší užitek nejen fi rmám, ale v některých případech také celé společnosti, jsme se mohli přesvědčit v nedávné době - Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR rozhodoval takové spory, jako je dálnice D47 nebo tunel Blanka, jimž média věnovala značnou pozornost.
 
Nebude daleko od pravdy, když řekneme, že pokud by například spor o tunel Blanka byl rozhodován u obecného soudu, při odvolávání a dovolávání stran sporu bychom se vyřešení sporu dočkali až po několika letech, a ne v řádu měsíců. (A zatím by náklady na údržbu rozestavěného tunelu dále rostly a automobilová doprava v příslušných částech Prahy by zůstala nadále zoufalá.)
 
Způsob, jakým se o těchto dvou velkých a všeobecně známých sporech psalo v českých médiích, ukázal, jak se v České republice v uplynulých letech vnímání rozhodování sporů v rozhodčím řízení změnilo - již žádná invektiva či negativní hodnocení, ale zpravodajství, z něhož je zřejmé, že rozhodčí řízení je součástí českého právního řádu.
 
... a také úspora nákladů.
 
Nejsou to ale jen velké firmy a jejich spory o značné finanční částky, které Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR rozhoduje. Rozhodčí řízení je možné použít ve všech případech, v nichž jde o finanční plnění.
 
Proto je tento způsob rozhodování sporů velmi užitečný i pro malé a střední firmy, tedy i pro ty, které nemají tolik volných fi nančních prostředků, aby mohly vést několikaletý spor před obecným soudem a celou tuto dobu také čekat na vymožení svého práva. Důležité pro ně je, že spor je vyřešen nejen rychle (v řádu několika měsíců), ale že jejich právo je rovněž rychle vymahatelné - a to v podstatě po celém světě.
 
Rozhodčí nález je totiž současně exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle platných právních předpisů v případě, že povinná strana rozhodnutí Rozhodčího soudu nerespektuje a dobrovolně nesplní.
 
Právě malým a středním fi rmám se Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR snaží být nápomocný nejen při rychlém vymožení jejich práva, ale také svojí poradenskou a vzdělávací činností. Malé a střední firmy mohou například využít možnost konzultací přímo na Rozhodčím soudu (či prostřednictvím jeho webových stránek www.soud.cz), ale také na různých seminářích a konferencích pořádaných buď přímo Rozhodčím soudem, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi.
 
Na těchto akcích Rozhodčí soud představuje podnikatelské veřejnosti principy rozhodčího řízení a jeho výhody, poskytuje konzultace, upozorňuje na správné postupy atd. Právě na těchto akcích si mohou malí a střední podnikatelé rozšířit a prohloubit své znalosti o rozhodčím řízení a také se přesvědčit, že řešení sporů v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR je pro ně užitečným pomocníkem v jejich podnikání.

Zdroj: Komora.cz