Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

9. 1. 2015

Překonat zastaralé vnímání průmyslu a naučit veřejnost, aby jej brala jako moderní realitu, je cílem kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 vyhlášené Svazem průmyslu a dopravy ČR společně s jeho členskými svazy a asociacemi i členskými firmami. Záštitu nad kampaní převzal premiér Bohuslav Sobotka. Kromě partnerů ze soukromého sektoru se na ní podílejí i ministerstva průmyslu a obchodu, školství a práce i další organizace jako je CzechInvest nebo Technologická agentura ČR.

Z šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi laickou veřejností, provedeném ve všech krajích na vzorku 503 občanů, vyplývá, že česká populace má zakořeněný pozitivní přístup k průmyslu. Nicméně zejména pro mladé lidi je to už v řadě případů jen tradice.
Absolutní většina české veřejnosti si uvědomuje důležitost tuzemského průmyslu, který zaměstnává téměř 30 procent lidí a vytváří takřka třicet procent hrubého domácího produktu, a vnímá ho pozitivně. Na 98 procent obyvatel naší republiky je přesvědčeno o důležitosti průmyslu pro společnost a 90 procent jej pozitivně hodnotí za vytváření pracovních míst.
Čtyři pětiny občanů vnímají tuzemský průmysl jako moderní součást ekonomiky a tři čtvrtiny jsou na něj hrdí. Přesto v běžné populaci setrvačností přetrvává tradiční vnímání průmyslu, což je provázeno i spojováním s osobnostmi převážně z první poloviny minulého století. Tyto závěry vyplývají z šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi laickou veřejností, provedeném ve všech krajích na vzorku 503 občanů.
„Potvrdili jsme si skutečnost, že česká populace má zakořeněný pozitivní přístup k průmyslu. Ale zejména pro mladé lidi je to už v řadě případů jen tradice. To chceme změnit a ukázat, že průmysl je moderní současnost a budoucnost nabízející dobré pracovní perspektivy,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).
Právě vnímání průmyslu jako něco tradičního a nemoderního je jedním z limitujících faktorů nižšího zájmu žáků a studentů a jejich rodičů o technické obory. Přitom kvalita a vysoká technologická úroveň průmyslových firem patří mezi hlavní přednosti ČR v rámci globální konkurenceschopnosti. Potvrdila to i schopnost průmyslových firem vypořádávat se s dopady recese posledních let a dlouhodobě se prosazovat se svými výrobky na náročných zahraničních trzích.
Co si myslí veřejnost o průmyslu – závěry výzkumu SP ČR
• Postoje veřejnosti k průmyslu jsou vesměs pozitivní.
• Veřejnost oceňuje jeho stabilizující vliv na ekonomiku.
• U laické veřejnosti je rozšířen skeptický názor na současný stav a úroveň českého průmyslu.
• Vnímání průmyslu je převážně tradiční
• Jako hlavní představitelé průmyslu, na které bychom měli být hrdí, jsou uváděny historické osobnosti z počátku 20. století a z 2. poloviny 19. století.
Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015
Překonat zastaralé vnímání průmyslu a naučit veřejnost, aby jej brala jako moderní realitu, je cílem kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 vyhlášené Svazem průmyslu a dopravy ČR společně s jeho členskými svazy a asociacemi i členskými firmami. Záštitu nad kampaní převzal premiér Bohuslav Sobotka. Kromě partnerů ze soukromého sektoru se na ní podílejí i ministerstva průmyslu a obchodu, školství a práce i další organizace jako je CzechInvest nebo Technologická agentura ČR.
Záměrem je postupně měnit pohled veřejnosti na průmysl a povzbudit zájem o moderní technické obory, kde přetrvává palčivý nedostatek pracovníků. „Podle našich zjištění v průměru až čtyři pětiny firem v krajích postrádají lidi v technických profesích. Je dobře, že v průmyslu i mezi politiky panuje jasná shoda na tom, že rok 2015 musí být začátkem obratu k technickým oborům,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Zdroj: SP ČR