Reakce na memorandum OHK k EET

3. 6. 2015

Níže přinášíme reakce na stanovisko OHK V Jablonci nad Nisou k chystaným legislativním změnám. Soudíme, že společensky žádoucích cílů zlepšení daňového výběru a korektnosti hospodářské soutěže je možné dosáhnout i jinými, efektivnějšími, jednoduššími a méně nákladnými způsoby a metodami.

V reakci na pozvánku HK ČR na konferenci MF "EET: Zkušenosti a očekávání" dne 16. 6. 2015 Praha:

Dobrý den.
Prosím zastavte ten šílený experiment, zlikvidujete nás drobné podnikatele.
Pana Babiše chápu, potřebuje zrušit konkurenci, ale ČSSD si řeže větev. Kdo bude živit tu jejich armádu úředníků?
Daně přeci mizí v daňových rájích. My drobní bychom měli platit státu paušál a nikoliv složité a drahé účetnictví s DPH, ve kterém se těžko někdo vyzná.
Pokud by v ČR fungovala HK jako v Rakousku či Německu, tak takovou hloupost nemůžete realizovat!
Mgr. Marcel Goetz
místopředseda SCR JHK

Složitou administrativu my drobní nejsme schopni zvládat ani hradit. Naše likvidace ve prospěch marketů a další zadlužování na hrazení ohromné byrokracie je zřejmá.                                                          

Mgr. Marcel Goetz
místopředseda SCR JHK

-------------------------------------------

V reakci na pozvánku HK

... aktuálně posílám bramboru do bramboračky z Rakouska: http://kurier.at/wirtschaft/unternehmen/buerokratische-fesseln-amtsschimmel-verfolgt-oesterreichs-unternehmer/134.054.863#diskussion

Přátelsky,

Petr Mauthner

-------------------------------------------

V reakci na stanovisko představenstva OHK v Jablonci nad Nisou:

Vážení,
dopisem z 11. května 2015 jste nás požádali, abychom seznámili členy představenstva OHK v Příbrami se stanoviskem OHK v Jablonci nad Nisou k chystaným legislativním změnám.
Členové představenstva byli s Vaší výzvou seznámeni a na zasedání představenstva OHK Příbram, které se konalo 27. května 2015, tuto záležitost prodiskutovali.
Představenstvo OHK v Příbrami sdílí s Vámi obavy, že připravované zavedení elektronickém evidence tržeb bude jen další byrokratickou zátěží, která nepřinese očekávané efekty ani ve výběru daní pro stát, ani ve zlepšení rovnosti podmínek pro podnikatele. Tímto dopisem Vás chceme informovat, že představenstvo OHK v Příbrami se shodlo, že s Vaším stanoviskem k chystaným legislativním změnám ztotožňuje a vyjadřuje Vám tímto podporu. S Vaším stanoviskem seznámíme členskou základnu.

1. června 2015
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Ing. Leopold Roule, předseda představenstva OHK Příbram


-------------------------------------------

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám za Váš e-mail, včetně přílohy. Oba dokumenty považuji za závažné a budu se jimi zabývat. Jako první reakci na Vaše stanovisko si dovoluji upozornit, že kromě obecné podpory elektronické evidence tržeb, kterou jsme vyjádřili počátkem tohoto roku, HK ČR vydala před několika málo týdny poměrně kritické prohlášeni ke konkrétnímu stavu přípravy zákona o EET a navazujících předpisů. Bylo během přípravy vašeho stanoviska níže toto naše prohlášení známo členům OHK?

Na obě vaše stanoviska budeme reagovat v dohledné době.

S pozdravem

Vladimír Dlouhý

-------------------------------------------

Děkuji za zaslané stanovisko, souzním,


Mgr. Jan Farský
poslanec Parlamentu ČR

-------------------------------------------

HK ČR zve na konferenci k EET (elektronické evidenci tržeb), kterou organizuje MF ČR (Ministerstvo financí ČR). K podpoře prosazení svých cílů si pozvalo ministra financí Chorvatska. Pozvánku naleznete níže. Nyní máte poslední šanci k diskuzi s navrhovateli zákona z MF ČR a prosazení svých cílů. 

Pozvánka

Vážení členové,
MF ČR organizuje 16. června 2015 od 9 do 12 hodin v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě konferenci „Elektronická evidence tržeb: Zkušenosti a očekávání“, na níž vystoupí ministři financí Chorvatska Boris Lalovac a ČR Andrej Babiš s dalšími experty z obou zemí (např. náměstkyně ministra Simona Hornochová). Ambicí je srovnat dvouleté praktické poznatky z Chorvatska s řešením navrhovaným pro ČR. Předpokládá se i vystoupení prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, ve kterém zmíní mj. problémové momenty EET, jak vyplývají z probíhající ankety mezi našimi členy. Konference poskytuje výjimečnou možnost dozvědět se z první ruky o posledním vývoji pozice MF a Vlády ČR, pokud jde o EET, a příležitost k bezprostřednímu položení akutních dotazů souvisejících s chystanou EET.
HK ČR doporučuje členům zúčastnit se uvedené konference. Vstup je bezplatný. Organizátoři však žádají předem o elektronické potvrzení účasti s uvedením jmen účastníků na emailovou adresu eet.konference@mfcr.cz z důvodu kapacitního omezení co nejdříve (nejlépe do tohoto víkendu), zároveň prosíme o zaslání kopie Vašeho potvrzení účasti na komorovou adresu konference@komora.cz.


S pozdravem
Odbor vnitřní komunikace
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27  |  190 00  Praha 9 – Vysočany
www.komora.cz