Promíjení daňového penále

16. 10. 2014

Poslanecká sněmovna 24. září 2014 ve třetím čtení schválila sněmovní tisk 252 – vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony.

Rozsáhlá novelizace zákonů zahrnuje i nové znění zákona 280/2009 Sb., daňový řád. a pokud bude schválena, umožní od 1. ledna 2015 daňovým poplatníkům požádat správce daně o prominutí daňového penále. Penále je součástí sankčního systému stanoveného daňovým řádem a vzniká v případech, kdy správce daně poplatníkovi po provedené daňové kontrole doměří daň vyšší, sníží daňový odpočet nebo daňovou ztrátu. Je následkem chyb a nedostatků, kterých se poplatník dopustil ve svém daňovém přiznání a které vedly k chybnému stanovení výše jeho daňových povinností.