projekt " Horká linka "

8. 1. 2013

Sdružení českých podniků v Německu (VTUD e.V.) ve spolupráci se Saskou rozvojovou bankou (Sächsische Aufbaubank, SAB) se sídlem v Drážďanech a s Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech spouští v roce 2013 projekt tzv. „Horké linky“....

Sdružení českých podniků v Německu (VTUD e.V.) ve spolupráci se Saskou rozvojovou bankou (Sächsische Aufbaubank, SAB) se sídlem v Drážďanech a s Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech spouští v roce 2013 projekt tzv. „Horké linky“.

Tento projekt si klade za cíl poskytovat českým hospodářským subjektům v pravidelných intervalech telefonicky aktuální informace o možnostech čerpání z veřejných finančních zdrojů pro podnikání na území Svobodného státu Sasko či o možnostech ekonomické a vědecko-výzkumné spolupráce s německými partnerskými podniky či institucemi.
„Horká linka“ bude zaměřena i na poskytování informací o podpoře obnovitelných zdrojů energie, financování z evropských subvenčních programů, právních a daňových záležitostech, logistické a jazykové podpoře, poradenství a zastoupení ve vztahu k německým státním orgánům, korporacím a jiným hospodářským společenstvím.

Poradenské spektrum se bude skládat z odborníků VTUD a SAB, kteří českým hospodářským subjektům zodpoví jejich dotazy ve výše uvedených oblastech poprvé již ve středu 16. ledna 2013 od 14:00 do 16:00 na telefonním čísle 0049/351/4910 4959.