Program Antivirus schválený 31. 3. 2020 + kompenzace OSVČ - JAK A KDE ŽÁDAT

hands-4934590_1280.jpg

Program Antivirus schválený 31. 3. 2020 – podpora zaměstnanosti - praktické informace – Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu zdeV rámci tohoto programu mohou postižené firmy požádat o příspěvek na mzdy. Příspěvek má ve firmách, na které dopadla omezení v souvislosti s nemocí COVID-19, zabránit propouštění. Žádosti o příspěvek je možné podávat od pondělí 6. 4. 2020 od 12 hodin. PŘÍRUČKA MPSV

Žádosti lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace zveřejněné na webových stránkách 
www.uradprace.cz Po vyplnění žádosti se rovnou vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvku. Úřad práce údaje ověří, podepsanou dohodu posléze doručí žadateli do datové schránky či mailem. Zpracování by mělo být relativně rychlé, trvat by mělo řádově několik dní.

--

Vláda schválila návrh zákona, který má prostřednictvím jednorázového kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících s koronavirem na OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 25 tisíc Kč za období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Přehledně a stručně níže.

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.