Prodloužení termínu registrace na 23. Polsko-česko-německé kooperační fórum

17. 10. 2016

Prodlužujeme termín registrace na 23. Polsko-česko-německé kooperační podnikatelské fórum, a to do 25. 10. 2016.

Po tomto termínu se přihlašujte pouze přes info@ohkjablonec.cz (budou probíhat práce na přípravě katalogu, ve kterém budou uvedeny všechny firmy, přihlášené do 25.10.2016)


Odkaz na pozvánku: http://www.karr.pl/images/aktualnosci/23_forum_firm/Pozvanka_3.pdf
Odkaz za registrační formulář: http://forumsystem.karr.pl/cz/conferences/23-forum/registrations/new


Vážené dámy a pánové,
stále je možné se registrovat na 23. Polsko-německo-české podnikatelské fórum.

• 23.11.2016 na zámku Pałac Na Wodzie Emotions & Thermal SPA, Staniszów 23, 58-500 Jelenia Góra, Polsko

Cílem akce je pomoc polským, německým a českým podnikatelům a podnikům v navázání přímých obchodních kontaktů.
Letošní ročník je zaměřen na tato odvětví: kovoprůmyl, strojírenství, umělé hmoty, nové materiály, průmyslová automatika, odvětví elektronické, elektrické a energetické, obnovitelné zdroje energie, ochrana životního prostředí, stavebnictví, dřevozpracující průmysl, nábytkářství, logistika, IT, kreativní průmysly, subdodavatelé pro průmysl a další. Pro účastníky je zajištěn nabídkový katalog s adresami firem, dále simultánní tlumočení během semináře, tlumočnický servis během kooperačních jednání.
Dle vyjádření zúčastněných firem má organizace těchto kooperačních podnikatelských fór obrovský význam, protože v jednu dobu a na jednom místě mohou projednat své obchodní zájmy s několika zahraničními firmami a navíc s přispěním organizátorů, kteří osloví a zajistí vhodné partnery a navíc bez finančních nákladů, v krásném prostředí, za asistence profesionálních tlumočníků.
Jednou z českých firem byla v minulých 2 ročnících firma  D.I.E.C. s.r.o. z Jablonce nad Nisou, majitel Ing. Jiří Dvořák sděluje tyto poznatky:
"Jako člen Okresní hospodářské komory jsem využil možnosti účasti na podnikatelském fóru v Jelení Hoře. Chtěl jsem se osobně seznámit s možnostmi zahraniční spolupráce.
Organizace, způsob a úroveň setkání mne téměř zaskočily i přes to, že jednání se zahraničními obchodními partnery není pro mne nic neznámého.  Bylo to skvělé.
Možnost jednání s konkrétní vybavenou firmou se zajištěním tlumočníka a veškerým servisem financovaném organizátorem je ojedinělé. Navázal jsem osobní kontakty nejen s polským partnerem, ale měl jsem možnost i jednání s naším obchodním radou z Německa.
Získané informace jsou pro naši firmu velice užitečné a nastartovaly konkrétní spolupráci.
A to hlavní, co na mne zapůsobilo, je zjištění, že příhraniční spolupráce mezi Polskem, Německem a českou stranou zastoupenou OHK v Jablonci nad Nisou je mimořádně přínosná. Velký dík za to patří všem organizátorům."

Akce má vždy velmi vysokou úroveň, zapojte se i Vy a získejte na jednom místě a v jenom čase přímé obchodní kontakty s německými a polskými firmami.
Po vyplnění elektronického formuláře budete ve styku s organizátory a Ti Vás budou informovat, koho pro Vás zajistili. K dispozici máte tlumočníky.

Osobně velmi doporučuji. Těšíme na Vaši účast, kterou prosím potvrzujte do úterý 25. října 2016 vyplněním registračního formuláře, pro členy OHK je možné se hlásit přes info@ohkjablonec.cz a my formulář vyplníme za Vás.

Ing. Oskar Mužíček, ředitel OHK v Jablonci nad Nisou