Přeshraniční pohyb – aktualizováno k 13. 10. 2020

717corna-5129850_1920.jpg

BELGIE

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi „červené zóny“) musí po svém příjezdu nastoupit do karantény a 5. den po příjezdu absolvovat povinné testování na území Belgie. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. (Více viz bod 4)

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr

 

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 9.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 12.-18.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit – další informace v článku).

 

IRSKO

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde) a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu není možno nahradit negativním testem.

Irská vláda vede „zelený seznam“ zemí, po příjezdu z nichž není nutná 14-ti denní karanténa, Česká republika však mezi nimi není.  Na seznamu jsou do 12.10..: Kypr, Finsko, Lotyšsko, Lichteštejnsko. Od 12.10. nesplňuje zařazení na seznam nikdo, tudíž bude do příští revize prázdný. Po příjezdu z jakékoli země bude nutná karanténa.

 

LITVA

Od 12. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně pobývající mohou vstoupit do Litvy za těchto podmínek:

– byla zrušena povinnost předložit při vstupu do Litvy negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin;

– pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů vyšší o 10 % než v Litvě (kde k 12. 10. 2020 dosahuje 55,7), což je případ ČR, musí cestovatelé z těchto států podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě. Žádost o zkrácení karantény se podává po vykonání testu na formuláři, který naleznete zde;

– pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů nižší, než je uvedeno v předchozím bodě, mohou cestovatelé z těchto států vstoupit do Litvy bez podmínek.