Přehled o výši pojistného od 1. 1. 2015

13. 1. 2015

V následujícím příspěvku naleznete informace České správy sociálního zabezpečení o používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2015.

V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2015. Zaměstnavatelé již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného ½ zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.
Novou verzi tiskopisu zaměstnavatelé použijí poprvé za kalendářní měsíc leden 2015, tedy v období od 1. do 20. února 2015. Za prosinec 2014 je třeba použít tiskopis platný do 31. 12. 2014.
Nová verze tiskopisu Přehled o výši pojistného bude dostupná na webu a ePortálu ČSSZ ke konci ledna 2015.

Zdroj: ČSSZ