Pravidla vstupu do České republiky platná od 9. listopadu 2020

204container-3859710_1920.jpg

9.11.2020_Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

https://www.mvcr.cz/clanek/pravidla-vstupu-do-ceske-republiky-platna-od-9-listopadu-2020.aspx?q=cHJuPTE%3d

Od pondělí 9. listopadu 2020 bude účinné nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje vstup osob do České republiky. Nové opatření reaguje na pokračující pandemii onemocnění COVID-19 a koordinaci na úrovni EU. Vyplývající epidemiologická opatření a omezení se vztahují jak na české občany vracejí se zpět do ČR, tak i na všechny cizince. 

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani/

Novinkou je mechanismus pro hodnocení epidemiologické situace jednotlivých členských států EU. Na základě stanovených kritérií bude pravidelně aktualizován seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Země budou děleny do tří kategorií:zelené, oranžové a červené. Seznam bude stanoven sdělením Ministerstva zdravotnictví a bude zahrnovat zelené a oranžové země.

Zelená - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Oranžová - cestující z těchto zemí mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, které do ČR přijíždějí za prací či studiem. Vztahuje se pouze na cizince.

Červená - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

 V souladu s doporučením Rady EU budou státy EU hodnoceny na základě tří hlavních kritérií: 14-denní incidence (celkový počet nově hlášených případů COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů), míra pozitivity testů (procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na infekci COVID-19 provedených během posledního týdne) a míry testovaní (počet testů na infekci COVID-19 na 100 000 obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí činit alespoň 300 na 100 000 obyvatel). Zdrojem dat je Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.

Na zelený seznam budou umisťovány ty země EU, které vykazují 14-denní incidenci maximálně 25 a míru pozitivity testů maximálně 4 %. Na oranžový poté země, které vykazují 14-denní incidenci maximálně 250 a míru pozitivity testů nad 4 % nebo vykazují 14-denní incidenci mezi 25–350 a pozitivitu testů méně než 4 %. Všechny země, které na tomto seznamu nebudou uvedeny, se považují za červené (včetně zemí mimo EU).

Pokud jde o občany třetích států, tedy zemí mimo EU+, v souladu s koordinovaným postupem EU platí i nadále zákaz vstupu na území ČR se stanovenými výjimkami. Podmínky vstupu a kategorie osob, které jsou oprávněny vstoupit, jsou novým ochranným opatřením podrobně upraveny. Pravidla pro vstup naleznete na webu MV.

POZOR: po dobu platnosti krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR, lze bez ohledu na výše uvedené podmínky přicestovat do ČR pouze v nezbytně nutných případech, a to i ze zelených zemí. Všechny osoby vstupující do České republiky musí dodržovat pravidla omezení volného pohybu. 

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 11. 2020 do odvolání

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Vytvořeno: 3. 11. 2020 Poslední aktualizace: 4. 11. 2020

Přílohy

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf (605,90 KB)

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-9.-11.-2020.pdf (226,53 KB)

 

Vzory potvrzení pro vstup na území ČR

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky. 

https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx?fbclid=IwAR3_oYqKt-mMjZxf3LRH6Uj3vgHUc6i5qbsYCZEwwtNy377Xbp0Tx7TNZZc

 English version

Starší vzory formulářů, které již byly příslušnou autoritou potvrzeny, jsou stále platné.
 

Prohlášení zaměstnavatele provádějícího či napomáhajícího při krizových opatření

Pracovníci mezinárodní dopravy:

Pracovníci kritické infrastruktury:

Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti

Ekonomická činnost a vzdělávací aktivity:

Čestné prohlášení o trvalém partnerství a žití ve společné domácnosti