Pracovní setkání - obnovitelné zdroje energie - Polsko

Firmám z CR a firmám, zabývajícím se obnovitelnými zdroji energie, nabízíme studijní prohlídku přehrady a vodní elektrárny v Zagórze a školy s nulovou energií v Centru nízkoenergetických budov v Bielawě v Polsku.

V rámci česko-polské spolupráce je firmám hrazena cesta, ubytování (v penzionu s využitím obnovitelných zdrojů) i strava.

Program a podrobnosti

Více informací v úřadu OHK v Jablonci nad Nisou.

 "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071"