Pracovní cesta do Orenburské oblasti

4. 4. 2013

Ve dnech 14. – 17. května 2013 se uskuteční oficiální návštěva hejtmana Libereckého kraje v Orenburské oblasti, Rusko. Jednou z hlavních priorit nové krajské reprezentace je podpora aktivit firem Libereckého kraje na mezinárodních trzích.

V návaznosti na aktivity minulého hejtmana pana Eichlera a návštěvu zástupců vedoucích činitelů z Orenburské oblasti v Libereckém kraji, plánuje hejtman LK pan Martin Půta pracovní cestu s podnikateli do Orenburské oblasti, aby podpořil rozšíření obchodních a ekonomických vztahů s touto oblasti Ruské federace.

Viz přílohy:

- Průvodní dopis LK
- Power pointová prezentace Orenburské oblasti
- Připravované projekty pro investory

Termín pracovní cesty je odložen na měsíc  říjen. V případě zájmu se obracejte na úřad Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.