Pozvánka na Shromáždění delegátů 21. 10. 2021

Vážení členové OHK v Jablonci nad Nisou, dámy a pánové,

připomínáme a srdečně zveme na volební Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 17h v Eurocentru Jablonec nad Nisou (Malý sál). Vzhledem k tomu, že se jedná o shromáždění volební, vyzvali jsme Vás k zasílání návrhů kandidátů do volených funkcí v orgánech OHK.

Delegátem je každý řádný člen OHK v Jablonci nad Nisou. Statutární zástupce každé členské firmy má zároveň při volebním shromáždění 1 hlas.

Děkujeme Vám všem, kteří jste již potvrdili svou účast na jednání a zároveň zaslali návrhy kandidátů do funkcí ve vedení OHK.

Srdečně Vás zveme na setkání, na kterém Vám budeme prezentovat činnost OHK v uplynulém období, a především diskutovat nad plánem činnosti jablonecké OHK na období nadcházející.

Dokumenty k činnosti OHK v Jablonci nad Nisou společně se zprávou o hospodaření jsou k dispozici na webových stránkách OHK, rubrika Členství, Dokumenty OHK v Jablonci nad Nisou.

POZVÁNKA

Těšíme se s Vámi na viděnou

Ing. Iva Linderová - ředitelka, Ing. Martin Bauer - předseda představenstva