POZVÁNKA NA SEMINÁŘ Svazu účetních v Jablonci nad Nisou

26. 4. 2016

Svaz účetních v Jablonci nad Nisou, spolek, pořádá v pondělí 9. května 2016 seminář na téma KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH PO PRVNÍM KOLE. Praktické zkušenosti, poznatky, náměty a další aktuality v oblasti DPH.

Seminář povede osvědčená lektorka paní Hana Hejzlarová - daňová poradkyně a specialistka na DPH.

Program semináře:

Seminář bude zaměřen na praktické zkušenosti při uplatňování zákonné úpravy nové povinnosti plátců daně z přidané hodnoty - sestavovat a podávat kontrolní hlášení a to jak z pohledu plátců této daně, tak i finančních úřadů včetně souvisejících problémů s komunikací a uplatňováním sankcí.

Ve výkladu budou dále rovněž zmíněny aktuální i připravované změny zákona o DPH v roce 2016 a 2017. Součástí programu semináře budou pochopitelně i odpovědi na zcela jistě četné dotazy jeho účastníků.V místě konání obdrží účastníci semináře písemné materiály.

Místo konání semináře: velká zasedací síň MÚ Jablonec n. N. (radnice)

Termín konání: pondělí 9. května 2016, prezence 8.30, zahájení 9.00, předpokládané ukončení semináře cca ve 13.00 hodin.

Vstupné: členové SÚ i OHK 500,-/ ostatní Kč 800,-
Přihlášky zasílejte na adresu sekretariat@su-jablonec.cz, Eva Horčičková