Pozvánka na podnikatelskou misi HK ČR do Severní Makedonie 29. 11. - 1. 12. 2021

skopje-gd7478ff8f-1920-j.jpg

hkcr_14.10._Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi HK ČR do Severní Makedonie, která se uskuteční v termínu 29. listopadu – 1. prosince 2021. Podnikatelská mise je organizována ve spolupráci se Svazem makedonských obchodních komor a zastupitelským úřadem ČR ve Skopje.

Mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, je zaměřena především na obory dopravní infrastruktura, zelené energie, zemědělské technologie, potravinářství, vinařství.

V rámci podnikatelského fóra budou zorganizována B2B jednání s makedonskými partnery. Plánuje se také návštěva volné ekonomické zóny a specializovaných výrobních podniků, vše za dodržování platných protiepidemických opatření.

Podnikatelská mise se uskuteční letecky s odletem z Prahy.

V případě Vašeho zájmu o účast na podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

na e-mail javorova@komora.cz, a to nejpozději do 20.10.2021. Místa budou obsazována do naplnění kapacity.

Účastnický poplatek za misi zahrnuje: dopravu, ubytování, podíl na místních transferech, cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vaši případnou účast.

kontakt:

Ing. Ivana Javorová, projektový manažer/ Project Manager

Zahraniční odbor / Foreign Department,Hospodářská komora České republiky/ Czech Chamber of Commerce

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, T: +420 266 721 357 | F: +420 266 721 695

javorova@komora.cz   www.komora.cz