Pozvánka k prohlídce Technologického parku ve Vroclavi - klastr Cinnomatech

2. 3. 2015

Poznávací výjezd je zaměřen především na strojírenské firmy. Účelem je navázání případné spolupráce mezi firmami.

Výjezdu se mohou účastnit firmy, podnikatelé, fyzické osoby a studenti se sídlem v podporované oblasti, tj. z krajů sousedících s Polskem.  Výjezd je bezplatný. Organizátor nezajišťuje pojištění osob po dobu pobytu v zahraničí. Pojištění osob po dobu přepravy zajišťuje dopravní společnost.

Prosíme Vás o vyplnění a odeslání přihlášky na adresu nachod@komora-khk.cz co nejdříve, nejpozději však do 20. března 2015. 

Pozvánka v příloze.