Poradní tým prezidenta republiky podpořil připomínky Hospodářské komory ke stavebnímu zákonu. Ten by měl být projednán ještě v tomto volebním období

arches-1837166_1920.jpg

17.10.2020, TZ hkcr_Expertní tým prezidenta republiky dnes po jednání se zástupci podnikatelů podpořil nový stavební zákon. Norma, která je klíčová pro pokrizovou obnovu země, rozvoj stavebnictví i celé ekonomiky, musí nicméně podle Hospodářské komory i většiny přítomných dnešního jednání během projednávání v parlamentu projít zásadními změnami, aby skutečně pomohla zefektivnit stavební řízení v ČR. Komora zároveň oceňuje, že mohla prezidentu republiky napřímo představit své návrhy na zlepšení tohoto důležitého zákona.

Kancelář prezidenta republiky pověřila předsedkyni Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory Hanu Landovou, aby během dnešního jednání expertního týmu hlavy státu Miloše Zemana v Lánech poskytla oponenturu ke koncepci a cílům ministerstva pro místní rozvoj právě s důrazem na nový stavební zákon.

„Oceňujeme, že prezident republiky i jeho expertní tým vnímá prioritu nového stavebního zákona podobně jako Hospodářská komora. Jsme také velmi rádi, že se většina přítomných, včetně ministryně pro místní rozvoj, souhlasně vyjádřili k potřebě pozměňovacího návrhu, který by některé části připravované legislativy vrátil zpět k jejím tezím. Jedná se především o oddělený model státní správy a místní samosprávy, bez jehož realizace nelze efektivně naplnit některá z očekávání legislativy,“ říká k jednání prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Za Hospodářskou komoru bylo jednoznačně doporučeno vrátit se k modelu čisté státní správy v oblasti povolování staveb, posílit roli samospráv v oblasti územního plánování, zajistit díky jasnému stabilnímu územnímu plánování předvídatelnost aplikace stavebního řádu (předvídatelný proces) a vrátit automatické povolení, byť s automatickým přezkumem např. v případech EIA jako nástroje vymahatelnosti dodržování lhůt.

Hospodářská komora České republiky dlouhodobě usiluje o zjednodušení stavební legislativy a zrychlení povolování staveb z průměrných 5,4 roku na 1 rok i se soudním přezkumem. Za hlavní problémy pomalého povolování staveb v zemi označuje složitou legislativu, roztříštěnost stavebních úřadů, nejednotnou metodiku povolování staveb na úřadech, systémovou podjatost úředníků a nedodržování zákonných lhůt.