Poradí si Evropská unie s daňovými ráji?

30. 6. 2016

K závažným a dlouhodobě neřešeným problémům projektu evropské integrace patří i masivní odliv nezdaněných zisků z členských států Evropské unie do tzv. daňových rájů.

Přitom se jedná o skutečnost, která stojí za vzrůstající zadluženosti národních států, za vysokou mírou nezaměstnanosti zejména mladých lidí, za podfinancováním sociální péče, zdravotnictví, kultury, životního prostředí atd.
Evropský parlament 8. června 2016 podpořil návrh Evropské komise na opatření k zamezení transferů nezdaněných zisků do  daňových rájů. Četné korporace a fyzické osoby se tímto způsobem, který je v současné době v podstatě zlegalizován, dopouštějí faktické loupeže tím, že nezaplacením daní v zemích svého podnikání nepřispívají na infrastrukturu, veřejnou správu a další veřejné statky, které státy hradí z výběru daní, které ovšem ke svému podnikání v daném teritoriu využívají, aniž by se na jejich financování podílely. V důsledku toho dochází i k narušení principu hospodářské a koneckonců i politické soutěže zejména ovlivňováním legislativního procesu ve prospěch zájmů těchto kapitálově silných subjektů. Odhaduje se, že ze zemí osmadvacítky ročně zmizí v černých děrách daňových rájů kapitál ve výši 1 bilionu eur.
Smyslem připravovaných opatření je důsledné uplatnění principu placení daní v místě vzniku zisků, což v praxi není nikterak složité. V případě zpětného převodu kapitálu zdaněného v zahraničí do členského státu Evropské unie se navrhuje jeho zdanění minimální sazbou daně ve výši 15%.
Dále se navrhuje vypracování seznamu daňových rájů včetně evropských včetně výčtu sankcí vůči tamním nespolupracujícím soudům a finančním institucím, zákaz registrace sídel společností na základě umístění poštovní schránky, zvýšení transparentnosti svěřenských fondů a nadací, vytvoření harmonizovaného společného evropského identifikačního čísla daňového poplatníka jako účinného nástroje pro automatickou výměnu informací mezi daňovými správami zemí EU, nastavení přeshraničního daňového mechanismu apod.
Evropská unie existenci daňových rájů tolerovala a kromě několikerých verbálních odsudků a deklarací proti nim účinně nezasáhla. Pokud by navrhovaná opatření k zamezení obrovských daňových úniků dokázala  skutečnit, napomohla by významně k posílení své pošramocené důvěryhodnosti a stability.    

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce