Podpořte dobrou věc: Benefiční ples ČČK a Ligy na ochranu zvířat

12. 10. 2016

Staňte se sponzorem benefičního plesu Českého červeného kříže a Ligy na ochranu zvířat.

Na peněžité dary budou sepsány řádné darovací smlouvy. Příspěvky je možné odečíst z daní.

Bližší informace podá paní Kateřina Havlová - ředitelka Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, telefon 732 542 934, reditelka@cck-jablone.cz
Vstupenky na akci lze koupit zde.