Podnikatelské organizace upozornily poslance, že návrh novely insolvenčního zákona zvláštně doputoval do sněmovny, aniž by se mohl k němu kdokoli věcně vyjádřit

the-czech-crown-3980871_1920.jpg

10.11.2020_Nové podmínky oddlužení, které lidem mají umožnit nezaplatit ani část dluhu, provází nestandardní legislativní proces. Poslanecké kluby v parlamentu na to ve společném dopise upozorňují Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Poslance vyzvaly, aby nepřipustili projednání novely ve zrychleném režimu legislativní nouze. V opačném případě by totiž legitimizovali, aby vláda předkládala Parlamentu ČR nedostatečně analyzované návrhy zákonů.

„Přestože nejde o návrh reagující neprodleně na aktuální situaci, neprošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením. Do systému eKlep byl text návrhu vložen v den, kdy o něm vláda rozhodovala, na základě výjimky v Plánu legislativních prací na rok 2020 k němu nebyla zpracována závěrečná zpráva o hodnocení dopadů (RIA), stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu bylo nahrazeno stanoviskem předsedkyně LRV a Poslanecké sněmovně se navrhuje projednání ve stavu legislativní nouze,“ poukazují na zvláštní průběh návrhu novely v legislativním procesu podnikatelské organizace ve společném dopise, který podepsali prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Novela je přitom primárně transpoziční ke směrnici Evropského parlamentu a Rady EU o restrukturalizaci a insolvenci, přičemž lhůta pro transpozici uplyne 17. července 2021, tedy za více než 8 měsíců„Za současné situace vzniklé v důsledku epidemie nemoci covid-19 jsou zcela jistě aspekty práva, které vyžadují mimořádně rychlou legislativní reakci. Transpoziční novela insolvenčního zákona k nim však nepatří, jak dokazuje už jen navrhované datum účinnosti,“ dodali podnikatelé.

Argumenty podnikatelských organizací přitom potvrdila i předsedkyně Legislativní rady vlády ve svém stanovisku – přestože je současně ministryní resortu, který návrh předkládá – uvádí, že jde o trvalou úpravu, která není vyvolána potřebou řešit současnou krizovou situaci ani důsledky ekonomických dopadů souvisejících vládních opatření, že by s ohledem na význam a dosah změn bylo vhodnější projednání alespoň v dotčených pracovních komisích LRV a že stanovisko muselo být „zpracováno v nestandardně krátké době, která nemohla zaručit komplexní posouzení s ohledem na význam a charakter věcí v něm upravovaných“.