Podnikatelská mise do Tanzánie

29. 5. 2014

HK ČR pro Vás připravila podnikatelskou misi do Tanzánie, která se uskuteční ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2014.

Hospodářská komora ČR společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR si Vám dovolují nabídnout účast na podnikatelské misi do TANZANIE, která se uskuteční ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2014. Na cestě by měl české firmy doprovázet některý z vysokých představitelů Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.

Připravovaný program je velmi zajímavý, neboť tanzanská strana poskytla České republice zdarma společný stánek na mezinárodním veletrhu DITF – Dar Es Salaam International Trade fair (http://www.tptanzania.com/events.php?yearID=2013&monthID=6&dayID=28&e=19) . Dále připravujeme česko – tanzanské podnikatelské fórum, které zahájí viceprezident Tanzanie a vystoupí na něm tanzanský ministr průmyslu, zástupci resortních ministerstev a vedoucí pracovníci Tanzania Investment Center, National Development Corporation a Tanzania Petroleum Development Co. Na základě předem zaslaných profilů Vašich firem Vám budou vytipováni a pozváni potencionální partneři jak na bilaterální jednání po skončení fóra, tak na výstavní stánek. Zatím předpokládáme jeden den strávený na podnikatelském fóru a následných B2B jednáních, dva dny na veletržním stánku a dále počítáme s jedním volnějším dnem, kdy české firmy zve tanzanská strana na návštěvu některého z národních parků, alternativně mohou účastníci pokračovat v jednáních s tanzanskými partnery.

Účastnický poplatek ve výši 52.900,-Kč zahrnuje zahrnuje letenku, 4x ubytování se snídaní, poměrnou část nákladů na pronájmy, místní transfery, catering a organizační zajištění mise. Případné zájemce prosím o vyplnění Závazné přihlášky a formuláře na firemní profil nejpozději do pátku 30. 5. 2014.
Srdečně Vás na tuto akci zveme a těšíme se na Váš zájem.

Více informací podá:

Zahraniční odbor / Foreign Department
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY / CZECH CHAMBER OF COMMERCE
Freyova 27/82  |  CZ-190 00  Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 266 721 379|  Fax: +420 266 721 695
tycova@komora.cz  |  www.komora.cz