Podnikatelská mise do Belgie

16. 3. 2015

Jménem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje si Vás dovolujeme pozvat k účasti v podnikatelské misi českých firem do Belgie, která se uskuteční v termínu 11.-13.5.2015.

Misi pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje na pozvání poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové. Mise je určena všem firmám, které chtějí začít podnikat v Belgii nebo dále rozvíjet spolupráci s belgickými partnery.

Během mise můžete navázat nové obchodní kontakty v Bruselu a Antwerpách, seznámit se dotačními programy, kohezní politikou, aktuálními obchodními dohodami s EU nebo programy pro vědu a výzkum. Diskutovanými tématy bude také zaměstnanost na úrovni EU a propojení vzdělávání s praxí.

Součástí programu  jsou setkání s odborníky a ekonomy, prohlídka evropských institucí nebo prohlídka přístavu v Antwerpách, který je druhým největším námořním přístavem v Evropě a může českým firmám nabídnout řadu obchodních příležitostí. Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Bc. Bohdana Konečná
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
mobil: 731 555 134 nebo 725 596 631
e-mail:
konecna@khkzlin.cz