PF 2016 aneb daňová spravedlnost konečně přichází (?)

30. 12. 2015

Přestože rok 2015 probíhal ve znamení výrazného vzestupu tuzemské ekonomiky, nelze se nerealisticky domnívat, že k hospodářskému oživení došlo vyřešením zásadních společenských a hospodářských problémů a že rok 2016 bude přinejmenším stejně zdařilým opakováním roku předchozího.

Jsme součástí globálního ekonomického systému a výskyt četných kumulativně působících krizí a rizik může narušit jeho velice křehkou stabilitu.
Nevyřešeným domácím problémem nicméně zůstává kvalita podnikatelského prostředí. Jeho přetrvávající neduhy lze výstižně ilustrovat rekapitulací letitě opakovaných novoročních přání a výzev k tomu,
- aby vláda, poslanci a senátoři vytvářeli dobré a srozumitelné zákony, jejichž platnost by byla delší než několik měsíců,
- aby nám potřebnou energii neodnímalo nedůstojné, finančně, časově i psychicky náročné zdolávání zbytečné, samoúčelné a nepotřebné administrativy,
- abychom byli schopni předcházet četným chybám a následným škodám tím, že při tvorbě a nastavení daňového systému budou respektována prozíravá hlediska odbornosti, objektivního vyhodnocování možných alternativ a vyloučena arogance silového přístupu,
- aby daně platil každý, kdo v této zemi podniká a využívá její veřejnou správu, infrastrukturu a další statky, které jsou z výběru daní financovány,
- aby neexistovaly daňové ráje a daňová pekla deformující hospodářskou soutěž a prostředí,
- aby vybrané daně byly hospodárně a správně vynakládány, jejich využití řádně kontrolováno a zneužití trestáno,
- aby v důsledku existujících problémů nedošlo k útlumu drobného a středního podnikání a zhoršení sociální pozice středního stavu atd. 
A tak si i letos přeji, abych do roka a do dne mohl spokojeně a úlevně konstatovat, že věci a poměry se definitivně ubírají dobrým směrem, svět je pro lidi bezpečnější, pravda, rozum a spravedlnost vítězí.  
Všem daňovým poplatníkům a všem lidem dobré vůle přeji v roce 2016 žití v míru, zdraví, spokojenosti, lásce a štěstí.  
  

                   Ing. Vladimír Opatrný