OSVČ a společníci malých s.r.o.: Kompenzační bonus bude 15 500 Kč

591czech-coins-3718912_1920.jpg

19.10.2020, hkcr TZ_Ministerstvo financí předložilo na jednání vlády konaném 16. října návrh na obnovení kompenzačního bonusu (pozn.: na jaře označován jako „Pětadvacítka“) ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Sněmovna.

Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře. 

„Naší jednoznačnou prioritou byla snadná a maximálně nebyrokratická podpora nejvíce zasaženým živnostníkům a malým eseróčkům. Abychom poškozeným podnikatelům pomohli co nejrychleji a nenechávali je ve zbytečné nejistotě. Proto jsme se s celou řadou podnikatelských svazů a komor shodli na obnovení kompenzačního bonusu, díky němuž finanční úřady během jarních měsíců uvolnily bezmála 22 miliard korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení.

V tuto chvíli tedy mohou podnikatelé žádat až o 15 500 Kč za 31 dní nouzového stavu. Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi:

Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020.

Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

„Nastavili jsme určité mantinely pro žadatele o kompenzační bonus tak, aby pomoc mířila těm skutečně postiženým. Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center proto nezapomínáme ani na činnosti přímo související. Jedná se o dodavatele v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Typicky třeba trenér v posilovně nebo šatnář v nočním klubu,“ doplnila Alena Schillerová.

Kompenzováni ve stejné výši budou také pracovníci na DPP či DPČ, kteří ztratili tento příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu.

Stejně jako na jaře nicméně nárok žadatelů na kompenzační bonus nebudou finanční úřady zdlouhavě ověřovat a vyplatí ho v řádu dní na základě podepsaného čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek. Případné kontroly oprávněnosti tohoto nároku tak lze očekávat spíše ex-post.

Žádat půjde opět nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období, a to nejen osobním podáním na finančním úřadě či datovou schránku, ale také e-mailem, což na jaře využilo okolo 60 % všech žadatelů.

Přímá pomoc skrze vyplacení kompenzačního bonusu bude tentokrát výrazně méně plošná než na jaře a lépe zacílená na podnikatele s činností v bezprostředně uzavřených sektorech ekonomiky, jak žádala Hospodářská komora České republiky.

Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu COVID – Kultura). Ministerstvo financí proto odhaduje, že by se mohlo jednat o cca 250 tisíc subjektů, kterým by finanční úřady mohly vyplatit bonus v celkové výši 3,9 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů (z toho 2,6 mld. Kč ze státního rozpočtu, 1 mld. Kč z rozpočtů obcí a 0,3 mld. Kč z rozpočtů krajů).

Kompenzační bonus bude opět vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která je sdíleným příjmem státního rozpočtu a rozpočtů samospráv. S cílem kompenzovat obcím tento jarní výpadek příjmů přistoupilo Ministerstvo financí již dříve k vyplacení kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč na obyvatele, čímž obce od státu obdržely 13,4 mld. Kč. Na státní kompenzaci tak obdržely o 7,8 mld. navíc.

Kompenzační bonus pro OSVČ, malé s.r.o. a dohodáře byl jedním z 15 požadavků Hospodářské komory