Ohlédnutí za soutěží žáků a studentů T-Profi 2019 v LK

B01509AF-23F4-4F9E-AAEC-FF911F4A427B.jpeg

Ve čtvrtek 14. února proběhlo v Jablonci nad Nisou krajské kolo odborné soutěže T-PROFI - Talenty pro firmy, kterou pořádala OHK v Jablonci nad Nisou pod hlavičkou Krajské hospodářské komory Liberec. Soutěž je určena pro žáky 5. tříd studenty 2. ročníků středních škol a má za cíl podpořit posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi.

V letošním roce zvítězil tým složený z žáků Masarykovy základní školy Zásada, studentů Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou a ZF Group, Jablonec nad Nisou. Stříbrní byli žáci Základní školy Smržovka, studenti SŠ a MŠ Na Bojišti, Liberec a TENEO 3000 s.r.o. Smržovka. Bronzovou příčku vybojovali žáci ZŠ Vysoké nad Jizerou, studenti ISŠ Vysoké nad Jizerou a Almio plus s.r.o. Jablonec nad Nisou.

GRATULUJEME! Poděkování za účast a skvělé výkony v náročné soutěži patří i zbylým 4 týmům.

Koncept odborné soutěže

Prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. HKČR vychází z opakovaných výzev svých členů, apelujících na hrozbu kumulovaného úbytku nastupující i zkušené pracovní síly, ale zejména ztrátu kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.


Cíle

Podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ i SŠ.
Podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ.
Rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů.
Informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků.
Posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností.

Principy odborné soutěže

Týmy žáků ZŠ sestaví základní konstrukci zařízení na bázi polytechnické stavebnice, pro které tým SŠ paralelně vyrobí pohonnou jednotku. V časovém limitu cca 2 hodin tedy týmy postaví a zprovozní nový, funkční a pohyblivý model skutečného zařízení.
Součástí akce bude doprovodný program zaměřený na propagaci technologií využívaných v Průmyslu 4.0.
Princip praxe ve firmách: Postupy a dovednosti využívané v rámci soutěže mají potenciál pro konkrétní technické profese.
Princip motivace pro danou profesi obor: Žáci a studenti budou spolupracovat s technickým expertem, reprezentantem úspěšné firmy v regionu.
Princip hodnocení, týmové práce, úspěšného úkolu: Skupina bude složena z různých věkových kategorií, které společně spojí důvtip a týmového ducha.
Princip metodického přístupu: Žáci a studenti budou pracovat dle metodického zadání a kromě manuální zručnosti zapojí i znalosti programování, matematiky a fyziky.

Cílové skupiny akce

Žáci ZŠ a SŠ tvořící smíšené soutěžní týmy. Aktuálně očekáváme účast 100 soutěžících ze 14 ZŠ a 14 SŠ z regionů celé ČR.
Zástupci zaměstnavatelů jako vedoucí soutěžních týmů. Pro aktuální ročník potvrzena účast 14 zástupců významných zaměstnavatelů z celé ČR.
Porota hodnotitelů soutěžních výrobků je pro ročník 2018 sestavena ze zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů a specializovaných vědeckých institucí.
Další cílové skupiny: zástupci ministerstev, regionálních zastoupení HK a regionální samosprávy.

14. 03. 2019 T-PROFI (1)14. 03. 2019 T-PROFI (2)14. 03. 2019 T-PROFI (3)14. 03. 2019 T-PROFI (4)14. 03. 2019 T-PROFI (5)14. 03. 2019 T-PROFI (6)14. 03. 2019 T-PROFI (7)14. 03. 2019 T-PROFI (8)14. 03. 2019 T-PROFI (9)14. 03. 2019 T-PROFI (10)14. 03. 2019 T-PROFI (11)14. 03. 2019 T-PROFI (12)