Ohlédnutí za pilotní akcí: Spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci regionu

11.06 (7).jpg

Jak dělat cestovní ruch efektivně, vzájemně o sobě vědět a společně pracovat na zkvalitnění a zpřehlednění služeb. O tom a věcech souvisejících byla přednáška uspořádaná pod hlavičkou jablonecké hospodářské komory - sekce cestovního ruchu a pod záštitou primátora SM Jablonec nad Nisou.

Přednášeli RNDr. Luděk Sýkora, Ph. D. z Karlovy univerzity, centra pro výzkum měst a regionů, který se v teoretické rovině zaměřil na region jako celek, jeho rozvoj s vazbou na cestovní ruch a cesty k jeho dosažení.
Ve druhé polovině přednášky vystoupila Ing. MgA. Barbora Podhrázská, vedoucí kanceláře marketingu a cestovního ruchu Magistrátu města Brna s příklady a zkušenostmi s neotřelými nápady z Brna a jihomoravského regionu.

Přednášky v jabloneckém Klubu Na Rampě se zúčastnilo na 60 posluchačů, zástupců komunálních subjektů, destinačních organizací i podnikatelů v CR na Jablonecku, v Jizerských horách a okolí, které v úvodu přivítali Ing. Martin Bauer, Ing. Oskar Mužíček a Ivo Konečný z OHK v Jablonci nad Nisou a krátkou úvodní řeč k odborníkům z cestovního ruchu pronesl také primátor Milan Kroupa.

V následné diskuzi přednášející a přítomní konstatovali nutnost užší, kvalitnější, smysluplné a výhodné vzájemné spolupráce, sdružení prostředků tam, kde to je možné, a také vůli k práci na nové marketingové strategii Jablonecka v oblasti cestovního ruchu.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas, který přednášce a diskuzi věnovali. Mělo a má to smysl. Těšíme se na společnou práci na projektech, podporujících náš region.