OHK připravuje Podnikatelské fórum

Bez názvu.png

Extrémní nárůst byrokratické zátěže a regulace všeho druhu prokazatelně  zhoršují podmínky pro podnikání v České republice a nejcitlivěji zasahují zejména drobné podnikatele a živnostníky. Pro ilustraci - stovky změn zákonů a předpisů přinesl tzv. daňový balíček s účinností od 1. července 2017, další stovky změn zákonů a předpisů  přinese  nový daňový balíček chystaný k 1. lednu 2019, více než 150x novelizovaný zákon o dani z příjmů má být zrušen a nahrazen zákonem novým, od letošního května musí firmy zvládnout  množství povinností vyplývajících z evropské směrnice GDPR k ochraně osobních údajů, od roku 2020 se má zásadně změnit uplatňování DPH u dodávek zboží do členských zemí EU, téměř 800 změnami má být novelizován zákon o obchodních korporacích atd, atd…

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou bude, stejně jako mnohokrát v minulosti, aktivně působit proti stupňování byrokratických nároků a zhoršování konkurenceschopnosti tuzemského podnikání. V první květnové dekádě proto zorganizuje Podnikatelské fórum, na které pozve podnikatele i občany z regionu, aby se vyjádřili k současné situaci a problémům podnikatelského prostředí a předložili konkrétní náměty na zlepšení jeho nynějšího neutěšeného stavu. 

Názory a návrhy účastníků fóra vyjádří představenstvo komory v dokumentu, ve kterém vyzve  kompetentní orgány, vládu, zastupitelské a další orgány a instituce, ke konkrétním opatřením směřujícím k nápravě současných velice mírně řečeno neúnosných poměrů, jejichž náklady finanční, časové i psychologické podnikatelům ztrpčují život, maří jejich práci a podlamují jejich právní a majetkové jistoty.(vo)