Odložení EET do 31. 12. 2022 zveřejněno ve Sbírce zákonů

eet-4764501_1920.jpg

Zveřejněním ve Sbírce zákonů byl úspěšně dokončen proces odložení povinnosti evidovat elektronicky tržby (tzv. EET). EET je nově pozastavena až do 31. 12. 2022. Zůstává však i nadále zachována povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití.

Důvodů pro odložení EET uvádí Ministerstvo financí ČR více, například snahu nezatěžovat v současné epidemiologické situaci finanční úřady a ani podnikatele většími administrativními povinnostmi, než je nezbytně nutné. Dalším uváděným důvodem je skutečnost, že finanční úřady v době nouzového stavu vykonávají jiné agendy, v jejichž důsledku je snížena jejich možnost vykonávat agendu EET.

Ani od 1. 1. 2021 nebude mít tudíž nikdo povinnost k EET. Zda povinnost elektronicky evidovat tržby bude opět „nastartována“ od 1. 1. 2023, je zatím „ve hvězdách“.

E-servis KODAP, č. 959