Od prosince platí nové omezení plateb v hotovosti

18. 12. 2014

Regulace hotovostních plateb je významnou součástí opatření proti korupčním rizikům a praní špinavých peněz. Zákon 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, proto od 1. července 2004 stanoví pravidla, která musíme při provádění plateb v hotovosti dodržovat včetně zákonem stanovených limitů pro tyto platby.

Od 1. prosince 2014 vstupuje v účinnost   další novela uvedeného zákona. podle které poskytovatel platby, jejíž výše převyšuje částku 270 000, má povinnost provést její úhradu bezhotovostně a příjemce hotovostní platby nad stanovený limit je povinen jí odmítnout.
V průběhu deseti let tak dochází ke třetí změně limitu pro platby prováděné v hotovosti, když od roku 2004 do 27. května 2011 platil limit hotovostních plateb ve výši 15 000 EUR, od 27. května 2011  do 1. prosince 2014 již  limit stanovený v korunách ve výši  350 000 Kč platný do letošního prosince, kdy se snižuje na 270 000 korun.
Kromě zavedení nového limitu  reaguje změna zákona  i na rozsudek nejvyššího správního soudu z roku 2011, který povinnost provádět platby nad zákonem stanovený limit bezhotovostně vztáhl pouze na případy, kdy se hradí již existující závazek. Podle názoru ministerstva financí by takové omezení aplikace zákona bylo v rozporu s jeho  účelem  a proto se  podle  nového znění vztahuje i na  případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká.
Kontrolu dodržování zákonného limitu hotovostních plateb provádějí územní finanční orgány a celní správa, pokuty za jeho překročení jsou vysoké a mohou být podnikajícím  právnickým i fyzickým osobám uloženy až do 10 let od spáchání tzv. správního deliktu.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce