Ochutnávka Deníku objevitele 27.8.2023

huta-julia-j.jpg

28.7.2023_Objevte s námi atraktivní místa a provozy česko-polského příhraničí. Zveme na Ochutnávku nového Deníku objevitele příhraničí, tentokrát na polské straně hranice.

Navštívíme tato místa:

Huta Szkła Kryształowego Julia | Sklářská huť Julia

Skansen Piekarniczy | Pekařský skanzen

Młyn Wielisław | Mlýn Wielisław

i výstavu regionálních produktů Vyrobeno pod Sněžkou 2023 v Jelení Hoře

Pozvánka s programem

Zaproszenie z programem

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: "Blíže k tradicím, blíže k sobě" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: „Bliżej tradycji, bliżej siebie”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.