Ocenění pro projekt Společně pro Ukrajinu

oceneni-projektu-spolecne-pro-ukrajinu-j.jpg

Evropský výbor regionů udělil našemu projektu „Společně pro Ukrajinu“ čestné uznání.

Velice si vážíme ocenění a především tolik potřebných výstupů a přínosné spolupráce s projektovými partnery a všemi, kdo se na úspěšné realizaci projektu podíleli, a těšíme se na další společnou tematickou práci.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: „Wspólnie dla Ukrainy”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.