Noviny a časopisy mohou být od ledna 2017 levnější

10. 11. 2016

Vývoj prodeje periodického tisku, novin a časopisů, souvisí s vývojem jeho ceny, kterou ve značné míře ovlivňuje i sazba daně z přidané hodnoty.

Ještě v roce 2007, kdy prodej periodického tisku podléhal 5%ní sazbě daně z přidané hodnoty, se prodalo 1, 672 mil. výtisků a související výběr daně z přidané hodnoty při této sazbě dosáhl 267 mil. korun. O šest let později, v roce 2013, kdy byl periodický tisk zařazen do 15%ní sazby DPH, se prodalo 942 tis. výtisků při daňovém výběru 622 mil. Kč, nicméně nárůst daňového výběru byl způsoben nejenom zvýšením sazby daně z přidané hodnoty, nýbrž i zvýšením cen periodického tisku. V roce 2014 pak došlo k dalšímu poklesu prodeje na 859 tis. výtisků a daňového výběru na 589 mil. Kč a tento trend se nezastavil ani v roce 2015.
 Poslanecká sněmovna proto schválila poslanecký návrh zákona, jehož cílem je vytvořit předpoklady pro snížení cen novin a časopisů pro konečného spotřebitele a tím zároveň pro zvýšení prodejnosti. Noviny a časopisy by měly být s účinností od 1. ledna 2017 přeřazeny z první snížené 15%ní sazby daně z přidané hodnoty do druhé 10%ní sazby daně, takže sazba daně by při jejich prodeji klesla o 5%.
V důvodové zprávě k novele zákona se uvádí, že pokud by k této úpravě nedošlo, lze v budoucnu očekávat jak další propad daňového výběru, tak i pokles objemu inzerce v tisku. Od roku 2007 klesl její objem o 6 miliard korun na současných 3, 6 miliardy korun. Tento trend by mohl vyvolat i další negativní efekt v podobě poklesu zaměstnanosti v odvětví vydavatelské činnosti až o 20% a  práci by v tomto odvětví mohlo ztratit až 3 360 osob. Protože jeden nezaměstnaný stojí podle zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí státní rozpočet 110 000 Kč ročně, vyvolané náklady v sociální oblasti by mohly činit až 370 mil. Kč ročně.
Vzhledem k tomu, že předložený poslanecký návrh přináší pouze dílčí změnu a nezasahuje do celkové koncepce zákona o dani z přidané hodnoty, Sněmovna vyslovila svůj souhlas s tímto návrhem již v prvém čtení.


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce