Nově vyhlášená výzva OP LZZ

13. 12. 2012

jménem řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bychom Vás rádi informovali o možnosti podávání projektů v rámci nově vyhlášené výzvy č. A4 v oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti a

jménem řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bychom Vás rádi informovali o možnosti podávání projektů v rámci nově vyhlášené výzvy č. A4 v oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti a rádi bychom Vás požádali o zprostředkování informace co nejširšímu okruhu zaměstnavatelů.

Výzva je primárně zaměřena na zaměstnavatele a jejím cílem je rozšířit možnosti slaďování pracovního a rodinného života vlastních zaměstnanců prostřednictvím podpory vzniku zařízení služeb péče o děti typu dětská skupina (v duchu připravovaného Zákona o dětské skupině) zřízených zaměstnavatelem.

Podpořené projekty budou financovány ve zjednodušeném režimu za použití tzv. jednotkových nákladů, kdy nebudou zkoumány skutečné výdaje projektů, ale velikost zařízení a počet dětí, které ho navštěvují..

Více informací o této výzvě najdete ZDE:

 

jménem řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bychom Vás rádi informovali o možnosti podávání projektů v rámci nově vyhlášené výzvy č. A4 v oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti a rádi bychom Vás požádali o zprostředkování informace co nejširšímu okruhu zaměstnavatelů.

Výzva je primárně zaměřena na zaměstnavatele a jejím cílem je rozšířit možnosti slaďování pracovního a rodinného života vlastních zaměstnanců prostřednictvím podpory vzniku zařízení služeb péče o děti typu dětská skupina (v duchu připravovaného Zákona o dětské skupině) zřízených zaměstnavatelem.

Podpořené projekty budou financovány ve zjednodušeném režimu za použití tzv. jednotkových nákladů, kdy nebudou zkoumány skutečné výdaje projektů, ale velikost zařízení a počet dětí, které ho navštěvují..

Více informací o této výzvě najdete ZDE:

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-a4