Nouzový stav (Covid-19) na finančních úřadech

taxes-740202_1280.jpg

Finanční úřady v Libereckém kraji - nouzový stav, aktuální informace

Dočasně se uzavírají územní pracoviště v Novém Boru, Frýdlantě, Tanvaldě a Železném Brodu.

Zavírají se daňové pokladny územních pracovišť. Pro výběr daní v hotovosti zůstává v rámci Libereckého kraje otevřena pouze jedna daňová pokladna, a to na Územním pracovišti v Liberci, 1. máje 97, Liberec.

Pokladní hodiny:

Územní pracoviště budou přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen:

Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

Bližší informace daňová veřejnost získá na telefonních číslech:

Obecné informace k aktuálnímu provozu finančního úřadu poskytuje telefonní linka 485 211 111.

Finanční úřad pro Liberecký kraj doporučuje ke komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace.