„Než bude pozdě“ | Billboardy po celé zemi nabádají k podpoře podnikání

BigBoard-HospKomora-6x3-1.jpg

8.4. Podpořit Hospodářskou komoru v jejím úsilí pomoci podnikatelům a při jejím vyjednávání s vládou o podpoře živnostníků a zaměstnavatelů se rozhodly firmy z několika odvětví. Podnikatelé v kampani „Než bude pozdě“ nabádají k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu tuzemské ekonomiky.

BigBoard-HospKomora-bigb2BigBoard-HospKomora-bigb-2048x1582