Neobhajuji lidi úmyslně zatajující své příjmy

11. 6. 2015

Na začátku měsíce června (3.6.2015) schválila vláda návrh zákona o evidenci tržeb, který podle vydaného tiskového prohlášení představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky. Současně schválila i návrh Ministerstva financí na snížení DPH od 1. ledna 2016 u stravovacích služeb s výjimkou alkoholických nápojů na 15%. Elektronická evidence tržeb má být postupně zaváděna od 1. čtvrtletí 2016 nejdříve u stravovacích a ubytovacích služeb, ve 2. čtvrtletí v maloobchodní a velkoobchodní síti a nakonec, na základě nařízení vlády v návaznosti na výsledky rizikové analýzy Finanční správy, ve zbývajících ostatních sektorech a činnostech.

Všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kterým vznikne povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, by měli mít možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 Kč.

První  a zásadní výhradu proti zmíněnému zákonu lze nalézt v rovině politiky. Jestliže se jedná o tak rozsáhlý a nákladný záměr přesahující horizont vládnutí stávající koalice, neměl by být přijímán bez dosažení nezbytné politické shody zahrnující i jeho budoucí toleranci nynější opozicí. Pokud však již pouhé schvalování zákona bude probíhat v atmosféře avizovaných opozičních obstrukcí včetně příslibů jeho zrušení při první vhodné příležitosti, měla by být zcela adresně deklarována politická, majetková, finanční a morální odpovědnost iniciátorů zákona (úředníků, poslanců, senátorů apod.) pro případ, že k této eventualitě dojde, což bohužel vyloučit nelze. Mám za to, že pádným a relevantním argumentem je zde odkaz na značné náklady, a nikoliv pouze finanční, spojené s přijetím, zavedením a rušením tzv. druhého pilíře důchodové reformy, které při systému absolutní neodpovědnosti za důsledky špatných rozhodnutí nehradí nikdo jiný než daňoví poplatníci.

V druhé výhradě připomínám, že nebyly dostatečně analyzovány příčiny strmého poklesu inkasa daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (oproti roku 2005 se v roce 2013 se na této dani vybralo o 24 miliard Kč méně) a nebyly přiměřeně zváženy reálné alternativy méně nákladných, vhodnějších a vůči poplatníkům ohleduplnějších a přitom účinných řešení, než je v mnoha ohledech nevyjasněný megaprojekt evidence tržeb. Např. již v roce 2009 byla na Ministerstvu financí ustavena pracovní skupina s cílem rozšířit využití tzv. paušální daně právě a zejména u restauračních a ubytovacích služeb, malých obchodů, taxikářů, trhovců apod., aniž by se závěry její činnosti  jakkoliv promítly do praxe správy daní.

Třetí výhrada směřuje ke způsobu obhajoby návrhu zákona o evidenci tržeb k němuž se uchýlili čelní představitelé Ministerstva financí, aniž by v korektně vedené diskusi byly zvažovány a řešeny věcné námitky vůči zákonu, jsou jeho oponenti nálepkováni a označováni coby obhájci nepoctivců vyhýbajících se placení daní a jejich kritice či nesouhlasu je přiřazována opovrženíhodná motivace. Snad nejpůsobivěji to dokládá text zveřejněný 9. 6. 2015 na vebových stránkách Ministerstva financí pod názvem „Jak někdo může hájit lidi, co neplatí daně?“, který určitě stojí za přečtení.

      Ing. Vladimír Opatrný 
      daňový poradce

 

Reakce na memorandum OHK k EET